Ota yhteyttä

Nimi / Yritys
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asia

Palvelut

 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös
 • Veroilmoitukset
 • Palkanlaskenta ja siihen liittyvät velvoitteet
 • Varaston seuranta
 • E-laskut
 • Alustava perintä
 • Yhtiöiden perustamiset / muutokset
 • Toimistopalvelut, myös asiakasyrityksissä

Sähköiset prosessit

 • myyntiprosessi (myyntitilaukset, varastonvalvonta, laskutus, palvelulaskutus, verkkolaskujen muodostus ja lähetys, myyntireskontra, suoritukset, perintä).
 • ostoprosessi (ostolaskujen vastaanotto, tarkastus, hyväksyntä, maksatus ja kierrätys)
 • Konekieliset pankkiaineistot [SEPA-,maksut, viitteet, tiliotteet). 
 • Yritysasiakas voi tehdä "ehdotuksia" tiliöinteihin. Esim. Halutaan eritellä ostoja tarkemmin usealle ostotilille. Halutaan jakaa lasku useammalle kustannuspaikalle, joko euro tai % määräisenä.
 
 • Tikon on johtava integroitu kokonaisratkaisu erikokoisten suomalaisten tilitoimistojen ja tilitoimistojen asiakkaiden talous- ja palkkahallinnon prosessien sähköiseen hallintaan. Tikon on markkinajohtaja tilitoimisto-sektorilla. 
 • Ratkaisussa on huomioitu osapuolien erilaiset käyttö- ja integraatiotarpeet sekä työnjako tilitoimiston ja loppu-asiakkaan välillä. Tikonia kehitetään jatkuvasti asiakasohjautuvasti, tavoitteena jatkuva prosessien automatisointi ja virtaviivaistaminen.

Services

 • Accounting
 • Financial Statements
 • Tax returns
 • Payroll and related obligations
 • Storage Maintenance and Monitoring
 • billing
 • E-bills
 • Debt collection
 • Establishment of companies / changes
 • Office services, including client companies

Наши услуги

 • бухгалтерский учет
 • финансовая отчетность
 • Налоговые декларации
 • Расчет заработной платы и связанных с ними обязательств
 • Техническое обслуживание Хранение и мониторинга
 • Биллинг
 • E-счетов
 • взыскание долгов
 • Создание компаний / изменения
 • Офисные услуги, в том числе компаний-клиентов